Muuttuvatko maksutavat täysin vuoteen 2020 mennessä?

Tulevaisuuttahan ei meistä kukaan osaa ennustaa, mutta tästä huolimatta on mielenkiintoista miettiä, millaisia asioita tulevaisuudessa saattaa olla vastassa; tulevaisuudenvisoiden luominen on mielenkiintoista, vaikka ne menisivätkin metsään. Tässä postauksessa pohdin niitä skenaarioita, jotka saattavat olla mahdollisia maksutapojen osalta vuoden 2020 Suomessa.

Maksamistavoissa on nähtävillä selkeää muutostrendiä

Vaikka emme varmasti osaisikaan sanoa, millaisia muutoksia maksamisessa tapahtuu vuoteen 2020 mennessä, niin se ainakin osataan sanoa, että maksamismarkkinoilla on nähtävillä selkeää muutospainetta ja selkeitä muutoksia. Osa asiantuntijoista on jopa sitä mieltä, että voidaan puhua maksamistapojen merkittävästä murroksesta tai jopa merkittävästä mullistuksesta. Toiset asiantuntijat ovat taas sitä mieltä, että kehitys ei ole aivan näin mullistavaa, vaan hieman maltillisempaa, mutta tästä huolimatta vauhdikasta.

Kaikista suurinta maksutapoja koskevaa murrosta povaavat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että maksaminen tulee mullistumaan täydellisesti sekä käytettävissä olevien maksutapojen että palveluntarjoajien osalta. Hieman maltillisempaa linjaa kannattavat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että kuluttajien maksutavat tulevat muuttumaan hieman hitaampaan tahtiin, jolloin vanhojakin maksutapoja saatetaan edelleen käyttää uusien maksutapojen rinnalla. Toki tässäkin tapauksessa myös näitä vanhoja maksutapoja saatetaan jatkokehitellä ja luoda paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.

Millaiset taustatrendit vaikuttavat maksamismarkkinoiden muutokseen?

Maksamismarkkinoiden muutoksen taustalta löytyy monia taustatrendejä, joilla on vaikutusta maksamismarkkinoiden kehittymiseen ja tulevaisuuteen. Eräs tärkeimmistä trendeistä on digitalisaatio, jonka vaikutukset maksamismarkkinoihin ovat jo osittain näkyvillä. Markkinoille on myös tullut viime aikoina runsaasti uusia toimijoita, joilla on aivan uudenlaisia toimintatapoja. Tämä on lisännyt kilpailua. Toisaalta erilaisia maksamiseen liittyviä innovaatioita kehitetään tällä hetkellä myös pienikokoisissa startup-yrityksissä, jotka ovat erityisen ketteriä liikkeissään. Näiden vastapainoksi suurikokoiset teknologiajätit ovat myös kiinnostuneita maksamiseen liittyvistä vaihtoehdoista.

Miten perinteiset maksupalveluja tuottavat tahot ovat reagoineet maksamismarkkinoiden muutokseen?

Myöskään perinteiset maksupalveluja tuottavat tahot eivät ole jääneet jälkeen omien maksamiseen liittyvien ratkaisujensa kehittelyssä. Osa on solminut keskenään kumppanuuksia tai tekee muutoin yhteistyötä keskenään tai aivan uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi pankit selvittelevät parhaillaan voisiko lohkoketjutekniikkaa soveltaa maksamisessa. Pankitkin ovat alkaneet perustaa startup-kiihdyttämöitä, mikä kertonee siitä, kuinka kiihkeästi maksutapojen kehityksen saralla kilpaillaan. Ne ovat myös sijoittaneet pääomiaan startup-yrityksiin sekä ostaneet niitä. Kaikki uudet innovaatiot eivät varmastikaan toimi käytännössä, mutta koska maksutapojen kehittämiseen on viime aikoina panostettu monen tahon toimesta massiivisella tavalla, on todennäköistä, että jonkinlaista kehitystä ja muutoksia saadaan aikaan.

Millaiset asiat korostuvat uusissa maksamissovelluksissa?

Asiakas ja maksamissovellusten käyttäjä nähdään sovellusten kehittämisen keskiössä. Uusilta sovelluksilta vaaditaankin käyttäjälähtöisyyttä sekä käyttäjien tarpeisiin vastaamista. Helppous, vaivattomuus,huomaamattomuus, luotettavuus, reaaliaikaisuus sekä turvallisuus ovat ominaisuuksia, jotka korostuvat uusien maksamissovellusten kehittelyssä. Mobiilisovellukset ovat todennäköisesti vuonna 2020 entistä suositumpia. Uusien sovellusten kautta pyritään helpottamaan sovellusten käyttäjien maksutapahtumia sekä tätä kautta arkea. Samalla maksupalvelujen käyttäjät saavat nykyistä enemmän valtaa pystyessään valitsemaan omaan elämäänsä sopivimmat maksutavat ja palveluntarjoajat. Maksajista tulee entistä suuremmassa määrin aktiivisia toimijoita.

Uudenlaiset maksutavat vaativat kuluttajilta entistä enemmän perehtyneisyyttä

Vaikka voidaankin sanoa, että uudistusten myötä kuluttajista tulee entistä suuremmassa määrin aktiivisia toimijoita, niin toisaalta erilaisten uusien ja innovatiivisten maksutapojen saapuminen markkinoille saattaa myös hämmentää kuluttajia. Se vaatii heiltä entistä enemmän perehtyneisyyttä sekä tietoa. Erityisesti vanhukset voivat kokea uudet maksutavat hankalina sekä vaikeaselkoisina. Nähtäväksi jääkin, onko käteismaksaminen enää edes vaihtoehto vuonna 2020 vai korvaavatko erilaiset digitaaliset ratkaisut käteisen rahan lähes kokonaan. Tunnistavatko vuoden 2020 lapset ja nuoret enää edes euron kolikoita ja seteleitä, vai onko raha tuolloin lähinnä vain abstrakti käsite, jota siirrellään digitaalisesti tililtä toiselle?

ADD YOUR COMMENT