Miten työttömyysturvan aktiivimalli toimii ja onko kyseessä keppi vai porkkana?

Työttömyysturvan aktiivimallista on kohistu Suomessa viime aikoina enemmän kuin tarpeeksi, mutta tiedätkö mitä tämä malli oikeastaan tarkoittaa työttömän käytännön elämälle? Kerron tässä postauksessa hieman lisää työttömyysturvan aktiivimallista, joka joidenkin mielestä on hyvä porkkana työttömille, mutta useimpien mielestä se toimii kepin tavoin kurjistaen jo entisestäänkin suomalaisten työttömien asemaa.

Millaisella aikataululla työttömyysturvan aktiivimalli otetaan käyttöön?

Uusi työttömyysturvan aktiivimalli otetaan käyttöön heti vuoden 2018 alusta alkaen ja karenssia on luvassa entistä helpommin, ellei työtön työnhakija täytä hänelle asetettua aktiivisuusedellytystä. Ensin työttömyysturvaa leikataan 4,65% noin 3-kuukautisen jakson aikana, mikä tarkoittaa sitä, että periaatteessa työtön ei saa työttömyyskorvausta yhdeltä työttömyyspäivältä kuukaudessa.

Millaista aktiivisuutta työttömältä työnhakijalta uudessa mallissa edellytetään?

Millaista aktiivisuutta työttömältä työnhakijalta sitten edellytetään uuden mallin myötä? Uusi malli edellyttää, että työttömän työnhakijan tulee täyttää aktiivisuusedellytys kunakin tarkastelujaksona, joka on pituudeltaan 65 päivän mittainen. Muutoin etuutta ei makseta täysimääräisenä. Ensimmäinen tarkastelujakso alkaa uuden vuoden kunniaksi 1.1.2018.

Työttömällä on erilaisia keinoja täyttää tämä aktiivisuusedellytys. Hän voi olla töissä tarkastelujaksolla 18 tuntia, mikä vastaa yhtä palkansaajan työssäoloehtoviikkoa, hän voi ansaita yritystoiminnasta vähintään 241 euroa, mikä vastaa 23% kuukausiansiosta, joka yrittäjältä vaaditaan työssäoloehdon täyttymiseksi tai hän voi osallistua työllistymistä edistävään palveluun viitenä päivänä tarkastelujakson aikana.

On kuitenkin olemassa muitakin tapoja täyttää aktiivisuusedellytys; työtön työnhakija voi käyttää viisi päivää myös muuhun sellaiseen työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan, jonka työvoimaviranomainen on järjestänyt. Myös viiden päivän käyttäminen rekrytointia tukevaan toimintaan, joka järjestetään työpaikalla tai muutoin työllistymiseen liittyen, voidaan katsoa tällaiseksi toiminnaksi, joka takaa työnhakijan aktiivisuusedellytyksen täyttymisen.

Miten työttömien aktiivisuutta seurataan ja millaisen vastaanoton uusi malli on saanut?

Työttömyyskassat on valjastettu seuraamaan työttömien työnhakijoiden aktiivisuutta. Kela toimii yhteistyössä työttömyyskassojen kanssa. Uudelle mallille löytyy sekä vastustajansa että kannattajansa. Eduskunnassa mallia pidettiin ilmeisen hyvänä, koska se meni äänestyksessä läpi. Toisaalta samalta hallitukselta meni läpi myös ehdotus, jonka mukaan leipäjonoille myönnettävä tuki aiotaan poistaa. Herääkin kysymys, että onko näiden päätösten kautta tarkoitus kyykyttää köyhiä oikein kunnolla? Onko tarkoitus saada köyhät ottamaan kiitollisina vastaan kaikki rovot, joita heille ylemmältä taholta jaetaan?

Osa työttömistä pitää mallia kuitenkin epäreiluna. Heistä tuntuu kurjalta käyttää viisi päivää tarkastelujakson aikana toimintaan, joka tuntuu hyödyttömältä. Voidaankin kysyä, onko tällainen malli luotu vain, jotta työvoimatoimistoilla riittäisi työtä ja omaa kivaa? Myös osa työssäkäyvistä on sitä mieltä, että tällaisella toiminnalla ainoastaan nöyryytetään työttömiä. On jopa esitetty kysymys, että eikö tällaisen valvonnan järjestämiseen kulu runsaasti yhteiskunnan varoja hukkaan?

Toisaalta osa kansastakin kannattaa mallia. Ehkä näin saadaan aktivoitua sellaisia työttömiä, joita uhkaa yhteiskunnasta syrjäytyminen. Mutta riittääkö viisi päivää 65 päivästä tosiaan tähän? Jos viitenä päivänä 65 päivästä tunnet olevasi osa työyhteisöä ja tämän jälkeen taas vajoatkin 60 päiväksi omaan, yksityiseen maailmaasi, jossa päivärytmi voi olla mitä on, niin onko noista viidestä päivästä sanottavaa hyötyä? Kenties aktiivisimmat työttömät työnhakijat voivat hyödyntää nämä viisi päivää ja saada koulutuksista itselleen hyödyllisiä vinkkejä tai jalkansa oven väliin mielenkiintoisessa työpaikassa, mutta niille passiivisimmille viidestä päivästä tuskin on tässä sanottavaa hyötyä.

Jos henkilö on työttömänä vastoin omaa tahtoaan, niin tällaiset toimenpiteet voivat tehdä jo ennestään raskaasta tilanteesta entistäkin raskaamman. Työttömyys aiheuttaa yhä edelleenkin yhteiskunnassamme tietyn leiman, stigman, ja nyt hallituskin tuntuu viestittävän, että työttömät ovat työttömiä oman laiskuutensa vuoksi ja vaativat ylhäältä ohjattua aktivointia.

ADD YOUR COMMENT